Citovost.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Citovost: souhrn citů, které jedinec prožívá.

Hodnocení jednotlivých citů:

"Vyšší city":

Citlivost:stupeň rychlosti a snadnosti, s jakou v nás city vznikají.

nadměrná: zatěžuje nervovou soustavu
necitlivost: nepochopení druhých

Svůj citový život jedinec většinou skrývá.

Citovost je různě ceněna: herec - ekonom, právník.

Grafické jevy citovosti:
sklon vpravo
plošnost
široké písmo
pravidelný sklon
Grafické jevy citlivosti:
nedynamické písmo
slabý tlak
nepravidelnost
nedostatečné členění
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)