menu vodorovné

Grafologické znaky.


menu znaky

Při grafologickém rozboru se sledují mimo jiné tyto grafologické znaky:

Zkoumají se tvary písmen, způsob psaní ...viz "popis znaku".

Každý grafologický znak má svuj psychologický význam... viz "psychol.význam".

Sleduje se početní výskyt jednotlivých znaku.
K tomu slouží pomocné tabulky, do kterých se tyto informace shromažďují. .

Popisy některých jednotlivých znaku a psychologické významy jsou jen orientační.
V případě hlubšího zájmu máte možnost prostudovat uvedenou literaturu.


menu pravé
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017