menu vodorovné

Grafologické společnosti.


 • Česká grafologická komora

  je neziskové občanské sdružení, které sdružuje zájemce o grafologii, její studium a aplikaci. Záměrem poi zakládání ČGK bylo vytvooit relativni ucelený systém kvalitní odborné výuky grafologie a umožnit tak nejen vzdělávání zájemcu o psychologii písma, ale i další profesionální rust odborníku.
  Zaměření na systematickou, metodickou a mnohaletými zkušenostmi podepřenou práci s rukopisem.

  (Citace použita z www stránek sdružení.)

 • Grafologická aliance České republiky
 • Asociace grafologu ČR

  Asociace grafologu ČR, o.s. se zejména zabývá vytvářením a realizací uceleného vzdělávacího systému, který umožňuje všem zájemcum o grafologii, ale i psychologii a historii písma, získávat a pruběžně rozšiřovat soubor teoretických a hlavni praktických znalostí v těchto oborech.
  V zájmu širšího uplatniní grafologie v praxi vyhledává kontakty v jednotlivých sférách činnosti společnosti (například v poradenství, v pedagogice apod.).

  Asociace grafologu ČR, o.s. Poděbradská 1, 190 00 Praha 9 IEO: 69 79 19 96

  (Citace použita z www stránek asociace.)


menu pravé
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017