Co je grafologie


Grapho = píši , logos = nauka. Někdy se používal výraz písmozpyt.

Běžně používaný pojem grafologie.

V dnešní době psychologie písma.


Povaha člověka se dá poznat i z jeho pohybového výrazu.

Lidské pohyby se dají rozdělit do čtyř skupin:
V praxi se tyto pohyby mísí a kříží. Proto chápat jako různé stránky volního pohybu.
Zkoumat, co je na něm podmíněno účelově a co výrazově.

Obecně řečeno: v osobním psacím pohybu se projevuje pisatelova povaha.
Grafologie a charakterologie (psychologie) jsou spolu spjaté.


Výrok německého filozofa a psychologa Ludwiga Klagese (1872-1956):

"Každý vyjadřující tělesný pohyb je uskutečněním impulzu citového zážitku, který je takto vyjeven.
Každý vyjadřující tělesný pohyb uskutečňuje co do síly, trvání a směrového tvaru obraz duševního hnutí.
Výrazová hodnota pohybu je tím větší, čím bezděčněji a nevědoměji byl pohyb vykonán."

Vytyčuje dva základní principy grafologie:

  1. písmo jako výraz ("...každý duševní proces je provázen analogickým tělesným pohybem.")
  2. písmo jako výtvor ("...všechny lidské pohyby jsou spoluvytvářeny neuvědomovaným očekáváním jejich úspěchu.")
Další osobnosti, zabývající se grafologií a jejich názory viz Historie grafologie.

Psychologie písma (grafologie) je psychodiagnostická metoda poznávání toho, kdo písmo vytvořil.
Její zvláštní postavení je v tom, že nevyžaduje přítomnost zkoumané osoby.

Symbolika v písmu. více....

Naše myšlení je ovlivněno symbolikou.
Symbolické myšlení proniká i do našeho písma.Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019