Historie české a slovenské grafologie

(čerpáno z knihy "Co muže říci písmo", Petr Živný)


Nejstarší stopa směřuje k Josefu A.Karasovi.
Ten vedl v časopisech Světozor, Beseda lidu, Zlatá Praha grafologickou rubriku.
V časopise Naše doba z roku 1896 informoval o zahraniční literatuře.

Nejvýznamější osobností byla Dolfína Poppéová (puvodním jménem Popperová).
Byla znalkyní písma u zemského soudu ve Vídni a osobní grafoložkou císařovny Alžběty.
Autorka první knihy o grafologii "Tajemství písma" (1896).

Adolf Zelinka, napsal knihu "Grafologie" (1921), společni s D.Poppéovou napsal knihu " Učebnice grafologie" (1922).
Autoři definují grafologii jako nauku," která se snaží určiti duševní ráz (povahu, charakter)
i jiné zvyky nebo náklonnosti pisatele z vlastností jeho písma."

 Robert Saudek

Jednou z nejvýzamnějších osobností naší i světové grafologie byl Robert Saudek.
Pocházel z židovskoněmecké rodiny. Narodil se v roce 1880 v Kolíně nad Labem.
Zemřel v Londýně v roce 1935.
Angličané jej považují za svého grafologa. Své knihy ale psal také v češtině a v Praze organizoval mnoho přednášek.
Vydal grafologický román "Diplomati" (1922).
V roce 1925 knihu "Vědecká grafologie".
V roce1928 knihu "Experimentální grafologie" - vemi hodnotné dílo.
Kniha "Zločin v písmi" vyšla v r.1933. Zabývá se problematikou padělání rukopisu.

Josef Kubelka, soudní znalec písma, kniha "Praktická grafologie" (1930).

K.Laštovička, kniha "Jak poznám povahu svoji a jiných podle písma?"

Od ledna 1935 začal vycházet v němčině první československý grafologický časopis "Písmo",řízený Ottou Fantou a Vilémem Schonfeldem.

Vilém Schonfeld patřil mezi přední grafology. Narodil se v roce 1909 v Chomutově.
V roce 1933 vyšla publikace v nimeini "Grafologické posuzování inteligence".
V roce 1948 " Učebnice vědecké grafologie".

Michal Gaváe - "Aký sme?" (1943) a "Grafologia" (1947) - první učebnice grafologie na Slovensku.
Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019