Historie francouzské grafologie

(čerpáno z knihy "Co muže říci písmo", Petr Živný)


Francie má primát v tom, že zde vznikla první samostatná grafologická škola.

Edouard Hocquard
Vydal knihu o umění, jak podle písma usuzovat na ducha a povahu mužu a žen.

J.B.Delestre - malíř - 1866
Ve své knize o fyziognomii se věnoval též grafologii.

Jean Hippolit Michon - duchovní (1806-1881)


Položil základní kámen k systému vědeckého rozboru písma.
Vydává knihu "Systém grafologie" - 1875
Dal výkladu písma jméno "graphologie".
Další knihy:
- Umění poznat lidi podle jejich podpisu.
- Tajemství písma.
- Praktická metoda grafologie.

Jules Crépieux Jamin (1859 - 1940)


Vynikl poprvé v Dreyfussovi procesu.
Knihy:
- Praktické pojednání o grafologii.
- Písmo a charakter.

Došel k názoru, že jednotlivé grafické znaky, jež v rukopise nacházíme, mužeme definovat pouze na základi poznání celého grafického kontexu.

Jean-Charles Gille-Maisani


Nyní žije v Kanadě.
Autor vynikající knihy "Psychologie písma."

Jacquelin Peugeotová


Od r. 1982 prezidentka Francouzské grafologické společnosti. (SFDG)
Řídí Michonem založený časopis "Grafologie".
Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019