menu vodorovné

Historie německé grafologie

(čerpáno z knihy "Co muže říci písmo", Petr Živný)


První seriózní práce v německé grafologii jsou spjaty se jmény:

Albrecht Erlenmeyer
Thierry Preyer
Georg Meyer

V tehdejší době byly francouzské teorie považovány za východisko pro analýzu rukopisu.
Mnozí němečtí autoři ale zdurazoovali jejich zastaralost a přicházeli s novými přístupy.

Za otce německé grafologie je považován Ludwig Klages(1872-1956)
Napsal knihu "Rukopis a charakter" (1917), vyšla dvacettřikrát.

V roce 1897 založena Německá grafologická společnost (DGG). Roku 1908 zanikla.

Rudolf Pophal (1893-1966), vyvrátil některé Klagesovy definice.

Carl Gross (1893-1944)
Robert Heiss (1903-1974) - oba zdurazoovali, že znaky nejsou jen dvojznačné ( + - ), ale mnohoznačné.

Bernhard Wittlich - kniha "Grafologická praxe" (1961). Byla určena pro psychology, pedagogy a lékaoe.
Výrazni zjednodušil grafolog.tabulky.

Wilhelm Helmut Müller, Alice Enskatová - kniha "Grafologická diagnostika" - velký zájem.

V roce 1952 začíná vycházet časopis "Angewandte Graphologie und Charakterkunde" jako společný časopis společností:
Profesionální sdružení diplomovaných grafologu a psychologu
Německá grafologická jednota
Svaz německy mluvících diplomovaných grafologu
Pracovní skupina severoněmeckých psychologu písma.


menu pravé menu historie