menu vodorovné

Historie švýcarské grafologie

(čerpáno z knihy "Co muže říci písmo", Petr Živný)


Kniz Johann Caspar Laveter (1741-1801) byl autorem svazku "Fyziognomické fragmenty k podpoře lidského poznání a lásky k lidem" (1777).
V této knize vinoval 26 stran grafologickému rozboru. Vycházel z předpokladu, že lidská duše se projevuje pohyby těla, tedy i psaním.

Ve Švýcarsku nevznikla samostatná grafologická škola.

Max Pulver (1889-1952).
Jeho kniha "Symbolika písma" (1931) zdurazňuje podíl nevědomí při psacím procesu.

V rove 1950 byla založena Švýcarská grafologická společnost (SGG). Jejím prezidentem se stal Max Pulver.

Dr. Edgar Haldimann, současný prezident společnosti SGG.

Grafologie není ve Švýcarsku předmitem univerzitní výuky.

Švýcarská grafologická společnost SGG - více...


menu pravé menu historie