Historie švýcarské grafologie

(čerpáno z knihy "Co muže říci písmo", Petr Živný)


Kniz Johann Caspar Laveter (1741-1801) byl autorem svazku "Fyziognomické fragmenty k podpoře lidského
poznání a lásky k lidem"
(1777).
V této knize vinoval 26 stran grafologickému rozboru. Vycházel z předpokladu, že lidská duše se projevuje
pohyby těla, tedy i psaním.

Ve Švýcarsku nevznikla samostatná grafologická škola.

Max Pulver (1889-1952).
Jeho kniha "Symbolika písma" (1931) zdurazňuje podíl nevědomí při psacím procesu.

V rove 1950 byla založena Švýcarská grafologická společnost (SGG). Jejím prezidentem se stal Max Pulver.

Dr. Edgar Haldimann, prezident společnosti SGG.

Grafologie není ve Švýcarsku předmětem univerzitní výuky.
Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019

>