Historie grafologie


STAROVĚK

Aristoteles - 4.st.po.Kr.


STŘEDOVĚK

Seutonius - 1.st.po.Kr - římský historik

Za Justiniana v 6.stol. po Kr. pusobili soudní znalci písma.
Jinak středovik nebyl dobou, která by přála grafologii.

RENESANCE

15. - 17. století oživuje zájem o poznání jedince.
Francie, r.1570 - ustavuje se sdružení soudních znalcu písma,
povýšené Ludvíkem XV. na akademii.

17.-18. STOLETÍ

Francois Demelle - Francouz, r.1609.

Camillo Baldo - profesor lékařství, v r. 1622 v Bologni

Marcus Aurelius Severinus - (1580-1656) italský lékao - 1650.

Leibnitz, Goethe, Grohmann - Německo.

Johann Kaspar Lavater(1741-1801), - Švýcar, r.1772.

Moreau de la Sarthe - pařížský profesor lékařství.

Johann Jacob Engel (1741-1802),- Nimec, r. 1785.


19. STOLETÍ

Vývoj grafologie se od této doby projevuje v mnoha zemích.


 
Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019