menu vodorovné

Hodnota podpisu


Došlo se k přesvidčení, že lidský rukopis je nenapodobitelný.

Tím dostal podpis význam právní a identifikaení.
Je jakousi "biografií in nuce" - životopisem v ořechu..., v kostce.
Má osobitý ráz, je tižko napodobitelný, zkratkou osobnosti.

Nemusíme upozorňovat, jak rozdílné jsou podpisy ! ! !

Podpis především vyjadřuje:

- jak pisatel hodnotí sám sebe
- jak se chce prezentovat před druhými

Analizují se:
(čerpáno též z knih: "Grafologie, psychologie pro každého", V.Fišerová, D.Eešková a "Grafologie, systém a technické termíny", J.Kulka)

Kontrasty mezi vlastním textem a podpisem.
Umístění podpisu.
Vlastní podpis.


Kontrasty mezi vlastním textem a podpisem.

Podpis s větším tlakem než text.Podpis s menším tlakem než text.
předstírání vlastní síly a čilosti,než ve slutečnosti má sebepodceoování, komplexy méněcennosti,pocit slabé vitality

Podpis menší než text.Podpis větší než text.
introverze, plachost, sebepodceňování výraz sebeuplatnění, projev vnějškového sebevědomí, předstíraní suverenita

Podpis se sklonem vpravo, text kolmý.Podpis kolmý, text sklon vpravo.
ve vztahu ke svitu racionální, pisatel se ale nedokáže vymanit ze zaujetí citu snaha citovi založeného človika zaujmout rozumové stanovisko


Umístění podpisu.

Podpis vpravo pod textem.Podpis vlevo pod textem.
čím více doprava, tím více expanzivity, pisatel je zaměřený do budoucnosti, mnoho očekává uzavřenost, obavy z budoucnosti, nízká sebeduvěra, nechu? k životu, nehodnotí se u u písemností, které jsou psány podle německé obchodní normy korespondence

Podpis uprostřed pod textem.
určité překážky, obavy, obezřetnost


Vlastní podpis.

Vyumělkovaný podpis.

marnivost, sebeláska, chlubivost, rád se ukazuje


Zjednodušený podpis

snížené sebevědomí, skromnost, reálné sebehodnocení
Podtržený podpis.

sebezdurazňování, vysoké sebehodnocení
Přeškrtnutý podpis

nejistota, obavy, obranný postoj k světu
Stoupavý podpis.

ctižádost, ambice, nezdravý kariérismus
Čarami obalený podpis

skeptičnost, neduvěřivost, podezřívavost
Rázný koncový tah.

činorodost, odhodlanost, cílevědomost, silný kontakt s lidmi, silná osobnost
Mocný, dolu směřující tah.

energičnost, rozhodnost, nesmlouvavost, despotismus, sklon k dominanci
Tečka za podpisem.

opatrnost a neduvěřivost
Koncovka s háčkem.

útočnost, sobecká snaha o sebeprosazení
Podpis zakryt arkádou.

"ochranářský tah", bere podřízené pod svá křídla
Nečitelný podpis.

pisatel nemuže ani nechce stát tak úplně za vším, co podepisuje
menu pravé