Hodnota podpisu


Došlo se k přesvědčení, že lidský rukopis je nenapodobitelný.

Tím dostal podpis význam právní a identifikaení.
Je jakousi "biografií in nuce" - životopisem v ořechu..., v kostce.
Má osobitý ráz, je tižko napodobitelný, zkratkou osobnosti.

Nemusíme upozorňovat, jak rozdílné jsou podpisy ! ! !

Podpis především vyjadřuje:

- jak pisatel hodnotí sám sebe
- jak se chce prezentovat před druhými

Analizují se:
(čerpáno též z knih: "Grafologie, psychologie pro každého", V.Fišerová, D.Eešková a "Grafologie, systém a technické termíny", J.Kulka)

Kontrasty mezi vlastním textem a podpisem.
Umístění podpisu.
Vlastní podpis.


Kontrasty mezi vlastním textem a podpisem

Podpis s větším tlakem než text


předstírání vlastní síly a čilosti,než ve slutečnosti má

Podpis s menším tlakem než text


sebepodceoování, komplexy méněcennosti,pocit slabé vitality

Podpis menší než text


introverze, plachost, sebepodceňování

Podpis větší než text


výraz sebeuplatnění, projev vnějškového sebevědomí, předstíraní suverenita

Podpis se sklonem vpravo, text kolmý


ve vztahu ke svitu racionální, pisatel se ale nedokáže vymanit ze zaujetí citu

Podpis kolmý, text sklon vpravo


snaha citovi založeného človika zaujmout rozumové stanovisko


Umístění podpisu

Podpis vpravo pod textem


čím více doprava, tím více expanzivity, pisatel je zaměřený do budoucnosti, mnoho očekává

Podpis vlevo pod textem


uzavřenost, obavy z budoucnosti, nízká sebeduvěra, nechu? k životu, nehodnotí se u u písemností, které jsou psány podle německé obchodní normy korespondence

Podpis uprostřed pod textem


určité překážky, obavy, obezřetnost


Vlastní podpis

Vyumělkovaný podpis.

marnivost, sebeláska, chlubivost, rád se ukazuje

Zjednodušený podpis

snížené sebevědomí, skromnost, reálné sebehodnocení

Podtržený podpis.


sebezdurazňování, vysoké sebehodnocení

Přeškrtnutý podpis


nejistota, obavy, obranný postoj k světu

Stoupavý podpis.


ctižádost, ambice, nezdravý kariérismus

Čarami obalený podpis


skeptičnost, neduvěřivost, podezřívavost

Rázný koncový tah.


činorodost, odhodlanost, cílevědomost, silný kontakt s lidmi, silná osobnost

Mocný, dolu směřující tah.


energičnost, rozhodnost, nesmlouvavost, despotismus, sklon k dominanci

Tečka za podpisem.


opatrnost a neduvěřivost

Koncovka s háčkem.


útočnost, sobecká snaha o sebeprosazení

Podpis zakryt arkádou.


"ochranářský tah", bere podřízené pod svá křídla

Nečitelný podpis.


pisatel nemuže ani nechce stát tak úplně za vším, co podepisuje

Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019