Inteligence.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Přesněji a strukturovaně zjistí inteligenci pisatele vyšetření speciálními psychodiagnostickými metodami.

Inteligence relizovaná v našich životních rolích je někdy zasahována našimi osobnostními rysy. V tomto pomůže analýza písma.

Vyskytují-li se v písmu jevy, svědčící o nadprůměrné inteligenci, je jimi prokázána.

Pokud úroveň inteligence je ověřena vzděláním, úspěchy, posudky, vyšetřeními - ale nejsou-li v písmu příslušné graf.jevy, sigalizuje toto výrazné osobnostní zvláštnosti.

Písmo může prozradit, které osobnostní rysy mohou realizovanou inteligenci:

Grafické jevy nadprůměrné inteligence.
zjednodušené tvary písmen
zkracování spojení mezi písmeny
více tvarů některých písem
malý-střední tlak
stojate-téměř stojaté písmo
vpojená diakritická znaménka
dobré členění písma
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)