menu vodorovné

Kriminalistika.


Využití grafologie v kriminalistice vychází z následujících předpokladu:

 1. Identifikace neznámého pisatele.

  • složením "psychické tváře" pisatele vede k rychlejší identifikaci
  • písmo je jedinečné, podobně jako otisky prstu
  • vyloučení nevinných podezřelých

 2. Signalizace odchylek osobnosti pisatele od normálu.

  • odchylky od normálu určují druh trestné činnosti
  • možnost vytvoření obecného profesiogramu konkrétní trestné činnosti
  • soubor příznačných grafických jevu muže být pomocí vyšetřovatelum poi prvním kontaktu s podezřelým
  • podpora pro písmoznalce

 3. Možnost určení vnitřních i vnějších motivu.

  • analýza písma muže odhalit proe (např. zvýšená sexualita, agresivita, touha po moci...)

 4. Možnost určení vlivu situací na písemný projev.

  • pomoc při posouzení stupni odpovědnosti
  • psaní v přítomnosti vyšetřovatele muže být jakoby detektorem lži

(Některé informace byly čerpány z knihy "Mluví písmo, PhDr M.Kučera, 1991")

Viz také "Obraz osobnosti pachatelu násilné trestné činnosti v jejich písmu" (Mgr. Jaromír Škopec, FF UK Praha, knihovna katedry psychologie, 2003, 257 str. včetni příloh).


menu pravé