Zaměření tohoto klubu je jistě něco jiného, než grafologický pohled na podpis.

Sběratelství sleduje jiné hodnoty, než grafologie.

Pro sběratele je zajímavá autentičnost, zážitky při získávání "úlovku", množství, exkluzivita , historičnost.

Pro grafologa je duležitá psychlogická tvář pisatele.

Přesto se mohou tyto ruzné pohledy doplnit.

-------------------------------

Adresa na tyto stránky:

http://www.autogram.info


Mé články pro časopis Autogram:

Informace z autogramu .
Autogram versus grafologie.
Proměnlivost autogramu.Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019