menu vodorovné

Zaměření tohoto klubu je jistě něco jiného, než grafologický pohled na podpis.

Sběratelství sleduje jiné hodnoty, než grafologie.

Pro sběratele je zajímavá autentičnost, zážitky při získávání "úlovku", množství, exkluzivita , historičnost.

Pro grafologa je duležitá psychlogická tvář pisatele.

Přesto se mohou tyto ruzné pohledy doplnit.

-------------------------------

Adresa na tyto stránky:
http://www.autogram.info


Mé články pro časopis Autogram:

Informace o autogramu .
Autogram versus garfologie.
Proměnlivost podpisu.

menu pravé
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017