Informace z autogramu.

Objekt naší sběratelské posedlosti-autogram, nemusí jen ležet v naší sbírce nebo být předmětem výměn,obchodu. Je zdrojem mnoha informací.
Pokračujme v grafologickém pohledu na autogram.

Informace z podpisu.

Již jsme se zmínili, že grafické jevy v rukopisu- grafologické znaky, odhalují psychologickou tvář pisatele. To se týká i podpisu.
Specifické grafické jevy v podpisu se vyskytují ve slovech, který má pro pisatele význam. Podpis zrcadlí profesi, koníčka pisatele. Vyjadřuje chtěné vlastnosti, fyzické dispozice .

Prozkoumejte svou sbírku, vyhledejte známou osobnost a spojte grafický dojem z jeho podpisu s její profesí.
Toto spojení je například velmi výrazné u skladatelů. Jejich podpisy většinou vypadají, jakoby dirigovali orchestr.

Na ukázku podpisy známých skladatelů:

L.BethovenJan KubelíkG.Verdi

Bedřich SmetanaKarel Kryl

Nebo jiné osobnosti. Jakými činnostmi se asi zabývaly?

Věra ČáslavskáNiky Lauda

Vidíte ty přemety, salta?!

Analýza podpisu.

V grafologii má velký význam poziční výskyt grafologických znaků. To znamená, jak například vypadá začátek slova, řádky, odstavce. Jakým způsobem pisatel zakončuje slovo, řádek, odstavec. To platí i na podpis.

První písmeno ukazuje, jak se chce pisatel jevit druhým, jak zaujmout, soustředit na sebe pozornost. Pisatel může být skromný, bojácný nebo sebejistý, chce být všude vidět.


Například podpis Emy Destinové, která byla velmi hrdá, zaujatá svým posláním.

Závěr podpisu naznačuje, jaký druh chování vůči jiným by rád uplatňoval.

Srovnání podpisu a textu.

Není-li rozdíl mezi textem a podpisem, jedná se většinou o harmonickou osobnost. Není zde rozpor mezi Já a ideálem Já.
Jsou-li rozdíly, např. podpis je menší nebo větší než vlastní text, ukazuje to vnitřní nespokojenost se sebou, nadměrné napětí.

Jaký směrem tyto rozdíly jdou, ukazuje na tendence pisatele něco změnit, něčeho se zbavit. Toto je výrazné v dospívání.
Co znamená například, že příjmení je větší než jméno. Nebo tečka za podpisem, jeho podtržení. Kde je umístěn podpis. Bude-li Vás to zajímat, přečtěte si toto příště.
listopad 2003