Proměnlivost autogramu.

Podpis, autogram je stále považován za jedinečný, nezaměnitelný, který ověřuje identifikaci jedince. V minulosti se pro potřebu nenapodobitelnosti přidávaly jako součást podpisu jiné části .

Všimněme si mnoha zajímavých věcí z pohledu grafologie. Jistě jste si všimli, že autogramy od stejných osobností se mnohdy dost liší.

Proměnlivost autogramu.

Většina pisatelů je citlivá na konkrétní situace, ve kterých provádí svůj podpis. Jak se cítíte, když se podepisujete například v těchto situacích:
při podpisu obchodní smlouvy, uzavírání manželství, podpis dlužního úpisu, jako celebrita na autogramiádě, nesnesitelně mě bolí hlava, kondolence atd…
V různých situacích prožívá člověk různou míru stresu a každý jedinec jí zvládá svým způsobem. Toto platí i v okamžiku podepisování se.

U některých lidí je zřejmá zvýšená proměnlivost podpisu vinou osobní nestálosti, kolísavou představou o sobě. Máte-li více podpisů od jedné osoby,
zkuste je porovnat a zjistit v jaké náladě je asi psaly.

V době dospívání se velmi výrazně mění podpis. Většinou pubertální písmo má sklon doleva. Je to projev anarchie, osamostatňování se, projev vzdoru.
Jak člověk psychicky zraje, jeho písemný projev včetně podpisu se zklidňuje, stabilizuje.

Během doby v lidském životě se mění mnoho věcí a okolností a to má vliv i na podpis. Známá je například proměnlivost podpisu Adolfa Hitlera z doby,
kdy byl ještě neznámý, z doby, kdy byl na vrcholu moci a v době před jeho koncem. Nebo podpisy Napoleona přesně kopírovaly jeho psychický stav
v různých dobách jeho života.

Ukázky podpisů A.Hitlera.


podpis z roku 1924 podpis z roku 1933 podpis z roku 1945

Ukázky podpisů Napoleona.

podpis z roku 1796 podpis z roku 1806 podpis z roku 1815

Maska.

Mluvíme-li o proměnlivosti podpisu, jedná se o odraz psychického stavu buď momentálního nebo dlouhodobého v písemném projevu,
tedy i v podpisu.Maska je vědomý nebo i nevědomý projev , který zastírá nějakou skutečnost.
Dospívající člověk používá masku, aby zastřel vnitřní zmatky. V rámci profese se podpis zkracuje - parafa, pro neustálé používání podpisu.
Zvláštní "druh" jsou umělci a celebrity, kteří často používají masku ve svých podpisech.
Je mnoho dalších informací o autogramu z grafologického hlediska. Např. informační hodnota podpisu, analýza podpisu, vztah mezi jménem a příjmením….
Ale toto snad příště.
září 2003