menu vodorovné

MonarchovéAlžběta I
1533 - 1603
anglická královna
alžbita podpis-alžbita
Veliká pýcha, sebejistota, přesvidčení o mimořádné síle a moci.
Absolutní víra v osudové poslání.
Bylo pro ni duležitější "já jsem Alžběta" než "já jsem královna" - porovnání podtržení.

Marie Stuartovna
1542 - 1587
skotská královna
marie-stuartovna podpis-m-stuartovna
Neduživý podpis.
Trvala na upíraném právu být královna - velké R.

Albrech z Valdštejna
1583 - 1634
český šlechtic
albrecht-z-vald podpis-albrecht-z-vald
Podpis nedlouho před jeho smrtí.
Na rozdíl od doby, kdy sálal energií, tento podpis je mdlý, ochablý.
Zvýšená unavitelnost.
Zbavený funkce, ochromený nemocí.
Nemá sílu k rozhodnutí.
Zároveň úhořovitá mrštnost a obratnost diplomata.

Gustav Adolf
1594 - 1632
švédský král
gustav-adolf podpis-gustav-adolf
Tvrdost, odolnost, ráznost.

Bedřich Veliký
1712 - 1786
pruský král
bedoich-veliký podpis-bedoich-vel
Zdůrazněná velikost, švih, sebevědomí.

Ludvík Filip
1773 - 1850
francouzký král
ludv-filip podpis-ludv-filip
Panovačnost, ješitnost, domýšlivost.
Primitivnost.

menu pravé