menu vodorovné

Písmo a chorobné změny.


První, kdo zkoumal patologické změny rukopisu,
byl psychiatr Albrecht Erlenmeyer,(Die Schrift, 1879).

Rukopis je souhrou motorických, emocionálních a intelektuálních funkcí.

Proto i nepatrné změny písma mohou být příznakem začínajících chorobných změn.

Grafolog se ale nesmí pokoušet o chorobopisné rozbory.
Většina patologických písmových příznaku není jednoznačná.

Na této stránce samozřejmě není vše, co se dotýká nemocí ovlivňující rukopis človika. Tyto informace jen částečně poodhalují složitost človika, jeho psychologie, nemocí atd.

Patologické změny mohou nastat z těchto příčin:


AGRAFIE (ATAXIE)
Úplná,částečná ztráta psací schopnosti.
Narušení koordinované souhry svalu.
(synergistu a antagonistu).

Ataktická agrafie.(ukázka)
Amnestická agrafie.(ukázka)

TREMOR (roztřesené písmo)

Charakterictický příznak - vlnovky místo přímek.
(ukázka)


PARAGRAFIE
Přemisťování jednotlivých písmen, slabik, slov.


KŘIVOST TAHU.
Chvění prstu.

Mimovolné pohyby, které nelze ovlivnit vulí.

AFÁZIE.
Poranění levé polokoule hlavního mozku.

.
ALKOHOLISMUS.
Změny nastávají od 1,8 - 1,9 o/oo v krvi. Krajnosti ve:
Při otravě nikotinem - velká roztřesenost písma.

PARALITICKÉ PÍSMO.
Pro paralízu je příznačná kombinace smyslových chyb, vynechávání, duplikace, tremor, ataxie.
(ukázka)

GRAFOFOBIE.
Strach z psaní.

ZRCADLOVÉ PÍSMO.
Vyskytuje se u duševni nemocných dětí často, u zdravých někdy.
Příčiny:

DALŠÍ VÝZNAM GRAFOLOGIE VE VZTAHU K NEMOCI.

Patografologie.

Zkoumá se možnost úpravy některých poruch pomocí vědomé změny psacích zvyklostí.

Patologie písma je jedním z nejobtížnijších oboru vědecké grafologie.
Zvláště začátečník musí být velmi opatrný a zdržet se jakýchkoli diagnóz.


Další informace, studium.. viz literatura.
menu pravé
menu nemoc