menu vodorovné

Uplatnění grafologie.


Psychologie písma umožňuje z analýzy písma jedince:

Teoretické uplatnění.

Proto grafologii lze smysluplně využít ve všech situacích, kdy se jedinec nebo skupina octne před "psychickým neznámem" v sobě samém, nebo jiném jedinci nebo skupině.

Eticky je toto poznání omezeno :

Využití je tedy nekonečné. Teoreticky ale do doby, kdy člověk přestane ručně psát .

Reálné uplatnění.

 1. Osobní poradenství....více

  • pisatelovo poznání vlastních kvalit, slabin...
  • prolomení bariér sebeklamů
  • psychický vývoj pisatele - nemoc...

 2. Soukromé sociální prostředí.

  • volba životního partnera
  • výchovné problémy dětí
  • poznání negativních vlastností našeho okolí by ale nemělo zatemnit naše vztahy, ale pochopit příčiny

 3. Pracovní sociální prostředí....více

  • volba studijního, pracovního zaměření
  • modifikace profese
  • začlenění jedince do kolektivu
  • pochopení filozofie kolektivu

 4. Společenské sociální prostředí.

  • poznání nevhodnosti přijímání sociální role
  • objasnění příčin neuspěchů
  • nalezení optimálního způsobu jednání vůči jedincům (... i odpůrcům)

Poradenství.

Zabývají se informacemi,které mohou pomoci v různých prostředích, kde se vyskytnou problémy.


menu pravé