<pohlaví titulek 2
menu vodorovné

Je možné z písma poznat pohlaví pisatele?

zpět na seznam

Asi většina laiků se domnívá, že grafolog bezpečně pozná z písma pohlaví pisatele.
Grafolog ví, že správný úsudek je asi v 15 % všech případů.
Jednoznačné určení pohlaví z písma není možné!

Hovoří-li se o typicky mužských a typicky ženských rysech, jde vlastně o povahové vlastnosti, které jsou v typologické soustavě vázané dobovými okolnostmi.

V naší civilizaci je patrné, že patriarchát je trvale na ústupu.


Tyto tendence se zákonitě projevují i v písmu takto založených žen.
A naopak, zvláštnosti ženského písma se mohou vyskytovat v písmu mužů.
V souladu s různými podíly psychické maskulinity a feminity u každého jedince.


Přesto existují obecné rozdíly v psychice mužů a žen.


Proto určení pohlaví z písma může být jen pravděpodobné.

Z tohoto důvodu se grafolog mimo jiné dotazuje i na pohlaví při rozborech neznámé osoby.


menu pravé 2