<profese titulek 2
menu vodorovné

Je možné z písma určit vhodnost, schopnosti pro určitou profesi?

zpět na seznam

Grafologie je schopna určit, do jaké míry a s jakou kvalitou je pisatel schopen využít své znalosti a zkušenosti díky svým charakterovým kvalitám.

Různé profesní obory vyžadují odpovídající vlastnosti, schopnosti, osobnost.

Například k následujícím profesím lehce přiřadíme vlastnosti, které tato profese vyžaduje:

advokátlogické myšlení, rozhodnost...
učitel komunikativnost, empatie...
projektantschopnost invence, změny, představivost...
úředníkzaměřenost na detaily, rutina...

Mnozí sami žádají grafologický rozbor, aby zjistili případnou vhodnost pro žádanou profesi.
     jaké povolání zvolit
     mám podnikat
     proč nezvládnu profesi

Některé organizace, firmy žádají od nových uchazečů rukou psané životopisy, které jsou grafologicky rozebrány se zaměřením zjistit vhodnost uchazeče.

Příklad grafologických znaků a jejich významy, které jsou brány v úvahu při určení vhodnosti k určité profesi:


Drobné, pravidelné písmo s malou rozdílností délek:

Úhlové vázání, velké mezery mezi slovy a řádky:

Pro jakou profesi by se asi tento člověk hodil?

Grafologie dovede zkombinovat významy znaků a určit přednosti i nedostatky pisatele pro určitou profesi!


menu pravé 2