<vztahy titulek 2
menu vodorovné

Je možné z písma určit, jaký bude partnerský vztah dvou lidí, kteří chtějí spolu žít?

zpět na seznam

Grafologie může pomoci, aby se partněři lépe poznali.
Poznání jim může pomoci k porozumění.
Mohou očekávat jen to, co je reálné, klady i zápory.
Grafologie není předpověď na manželství nebo pojistka na štěstí.

Příklad:
Zkoumejme rukopis ženy, která si vzala muže, jehož měla ráda. Byl silně extrovertní i celá jeho rodina.V tomto prostředí se nyní měla pohybovat.
Začala zjišťovat, že mezi těmito lidmi začíná být nešťasná.


arkádovitý způsob spojování, koncové arkády-rozpačitost, málo síly k zvládnutí situace
-zvýšený sebecit
-odstup od lidí

úzké písmo-introvert
-nechuť k extrovernímu způsobu života

Její písmo odhaluje, proč se tak cítí.

Tento příklad ale neříká, aby introverti nevstupovali do manželství s extroverty !

Předem se ale dají odhadnout situace, které bude nutné řešit. Hledat cestu k pochopení, počítat s ústupky.

Partnerské vztahy jsou založeny na:

výběru protikladů-doplňování talentu a předností
výběr souladu-soulad stejných kvalit

To může vést k harmonii.

Mnohé charakterové nedostatky se dají překonat silnými volními vlastnostmi.


menu pravé 2