Česká školní předloha

zpět školní předlohy seznam


Předloha z roku 1932

Češi jako slovanský národ z důvodu zeměpisné polohy a náboženského vyznání se přiklonili již ve středověku k latince. Přizpůsobili ji své národní povaze a brzy dospěli k umělecké dokonalosti

Ztrátou politické samostatnosti v 17.století byly tyto zdroje potlačeny. Latinka se zanedbávala a dávalo se přednost kurentnímu písmu- švabachu

V 19.století se začalo s budováním vlastní metodiky psaní, která měla lépe vyhovovat národní povaze a kulturní vyspělosti národa. Roku 1876 rakouské školské úřady jmenovaly komisi odborníků, která měla za úkol vytvořit jednotné tvary latinky pro české školy

Po nabytí politické samostatnosti v roce 1918 reformátoři své úsilí obnovili. Vycházeli z psychologických a fyziologických pokusů a z vědeckých prací Roberta Saudka.

Roku 1930 byly vydány učební osnovy a zavedly označení "psaní" (již ne původní "krasopis").

Podívejme se na vývoj české školní předlohy .

Použito z knihy:Jan Jeřábek, Grafologie,diagnostika osobnosti. 1999.

obrázek 1:1

Dosud platná školní předloha.Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019