menu vodorovné
citovost

Citovost.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Citovost: souhrn citů, které jedinec prožívá.

Hodnocení jednotlivých citů:

  • intenzita
  • stálost
  • charakter
  • snadnost-obtížnost vznikání
  • motivační síla
  • směřování (Já, Ty)
"Vyšší city":
  • morální
  • estetické
  • intelektuální

Citlivost:stupeň rychlosti a snadnosti, s jakou v nás city vznikají.

nadměrná: zatěžuje nervovou soustavu
necitlivost: nepochopení druhých

Svůj citový život jedinec většinou skrývá.

Citovost je různě ceněna: herec - ekonom, právník.

Grafické jevy citovosti:
sklon vpravo
plošnost
široké písmo
pravidelný sklon
Grafické jevy citlivosti:
nedynamické písmo
slabý tlak
nepravidelnost
nedostatečné členění
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)


Profesiografie.


Definice profesiografie.

Grafologie pomáhá při těchto metodách.

Vytříděním grafických jevů lze popsat osobnostní rysy (vhodnost - nevhodnost) jedince pro určitou profesi..


inteligence
zralost osobnosti
citovost
rozumovost
vitalita
vůle
temperament


menu pravé