menu vodorovné
rozumovost

Rozumovost.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Rozumovost: rozumové schopnosti.

Rozumnost: preference racionálních přístupů.

Dosáhnout přiměřenosti v uplatňování rozumových a citových přístupů je velmi nesnadné.

Grafické jevy převahy rozumu:
stojaté písmo
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)


Profesiografie.


Definice profesiografie.

Grafologie pomáhá při těchto metodách.

Vytříděním grafických jevů lze popsat osobnostní rysy (vhodnost - nevhodnost) jedince pro určitou profesi..


inteligence
zralost osobnosti
citovost
rozumovost
vitalita
vůle
temperament


menu pravé