menu vodorovné
vitalita

Vitalita.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Životně-energetický potenciál- schopnost snášet zátěže nervové soustavy.

V písmu snadno identifikovatelná.

Většinou silná vitalita je zděděná.

Slabá vitalita se dá kompenzovat cílevědomostí.
Slabá vitalita by neměla být důvodem k méněcennosti.

Zvláštnosti:

  • není nevyčerpatelná
  • umět s ní hospodařit
  • rychlost regenerace sil
  • typ vitality
Vitalita má těsný vztah ke kvalitě vůle.
Grafické jevy vitality:
rychlost
silný tlak
spojitost
velikost střední až velká
stoupavý řádek
levý okraj se rozšiřuje
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)


Profesiografie.


Definice profesiografie.

Grafologie pomáhá při těchto metodách.

Vytříděním grafických jevů lze popsat osobnostní rysy (vhodnost - nevhodnost) jedince pro určitou profesi..


inteligence
zralost osobnosti
citovost
rozumovost
vitalita
vůle
temperament


menu pravé