menu vodorovné
vůle

Vůle.

(čerpáno z knihy "Písmo mluví, PhDr. M.Kučera, 1991")
Vědomá autoregulace činnosti.

  • Vůle aktivní (rozhodovací, prosazovací..)
  • Vůle pasivní (sebeovládací, sebeukazňující...)
Extrémy ve volní sféře:
abulie - naprostý nedostatek vůle, vymizení potřeby se rozhodnout
přeceňování - přehnaná volní výchova,povýšena na vrchol lidských vlastností
Grafické jevy vůle pasivní.
pomalé písmo
hubené písmo
pravidelný sklon vpravo,stojatý
vázání školské až úhel
dobré členění
pravý okraj pravidelný
Grafické jevy vůle aktivní.
energické písmo
spojitost
délkové rozdíly
úhlové vázání
podpis větší než text
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)


Profesiografie.


Definice profesiografie.

Grafologie pomáhá poi tichto metodách.

Vytříděním grafických jevu lze popsat osobnostní rysy (vhodnost - nevhodnost) jedince pro určitou profesi..


inteligence
zralost osobnosti
citovost
rozumovost
vitalita
vůle
temperament


menu pravé