menu vodorovné
inteligence

Zralost osobnosti.


Je složitá komplexní kvalita osobnosti. Je závažná pro jedince samotného ale i pro jeho sociální okolí.

Zrání osobnosti je proces různě náročný.

Zrání osobnosti není konečné.

  • je to stav dynamický, přizpůsobivý...
  • riziko "tuhnutí" psychiky
  • stagnace jen v některém směru, v ostatních ne
  • proti psych.tuhnutí je třeba bojovat

Při hodnocení je naléhavé proniknout do systému "proč".

Čím vyzrálejší osobnost, tím průzračnější je její systém "proč".

U psychicky retardované osobnosti se zvažují příčiny.

Analýza písma umožňuje i orientaci v perspektivách dalšího vývoje ke zralosti.

Grafické jevy osobnostní zralosti.
vkusné tvary písmen, zjednodušování
pravidelný tlak
velikost stabilní
vyrovnanost délek
pravidelný rytmus
dobré členění
písmo a podpis téhož charakteru
(uvedené jevy nevyčerpávají všechny možnosti)


Profesiografie.


Definice profesiografie.

Grafologie pomáhá při těchto metodách.

Vytříděním grafických jevu lze popsat osobnostní rysy (vhodnost - nevhodnost) jedince pro určitou profesi..


inteligence
zralost osobnosti
citovost
rozumovost
vitalita
vule
temperament


menu pravé