Rozbory rukopisu


Grafolog by měl dodržet určitý postup pži rozboru písma:

Dojmová (výrazová)

 1. první dojem, co hned napadne
 2. obrátit vzhůru nohama - co hned napadne
 3. všechny osobní pocity
  • jak na nás působí
  • subjektivní dojem
  • ukáže nám do budoucna
 4. napsat jednotlivé dominantní znaky (obecně)
 5. co vidíme
  • dojem
  • pocit v prvním momentu
 6. výrazová
  • v řeči těla, odpovědi
  • výrazu tváře (něčím je typický,obličej)
 7. nikdy nečíst obsah
  • celkové uspořádání písmového obsahu
  • dominantní grafologický znak - existuje?
  • vztah mezi textem a podpisem
 8. text
  • urřuje, jaký člověk ve skutečnosti je
  • střed textu je nejpravdipodobnější informace
 9. podpis
  • má systém vrozený nebo mu byl vnucen
  • jak by chtěl vypadat
  • nehodnotit podpis sám o sobě!!
 10. empatie
  • vcítění se
  • nezbytná schopnost při grafologickém rozboru
  • dát na pocit, zralost

Poznávací (popisná)

 1. Důsledné shromažďování všech detailu dle grafolog.znaku.
  • z celého textu hledáme jednotlivé znaky
  • vyčlenit každý znak
  • zkoumat počet výskytu
  • počet výskytu na řádku
  • počet na odstavci (jak psal autor)
  • začátek-spočítat počet výskytů
  • konec-spočítat počet výskytu
  • v jaké % frekvenci vuči ostatním typum
  • zda existuje ve své podobě, nebo odchylce
Grafologické znaky  

Významová (obecný význam)

 1. Jeden grafologický znak zastupuje mnoho významů
  • psát charakteristické významy
  • shromáždit co nejvíce významů
Psychologický význam grafologických znaku  

Psychodiagnostická (psychoterapeutická)
nejnáročnější etapa

Obecně

Přístup grafologu k jednotlivým rozborum je samozřejmě individuální.

Byla zde uvedena jednoduchá ukázka možného postupu práce poi grafologických rozborech.

Závěr

 • z rukopisu jedince vyplynou grafologické znaky
 • ty mají význam pro určení psychologické tváře autora
 • přesto se v rukopise mohou objevit významy, které jsou protikladné
 • úlohou grafologa (psychologa) je dát do souvislosti odpovídající vlastnosti
 • jakoby "složit psychologickou tvář pisatele"

Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019