Rukopisy menu-rukopisy Ukázky rukopisů některých známých osobností.

Z grafologického pohledu tyto ukázky ztrácejí na hodnotě, neboť reprodukcí, skenováním se ničí takové grafologické znaky jako velikost písma, okraje, sklon, tlak atd.
Tyto znaky jsou velmi duležité pro grafologický rozbor.

I tak jsou ale tyto ukázky zajímavé a ledacos vypovídají o svých autorech.

Je to zvláštní pocit držet v ruce a číst originál dokumentu, který vytvořila třeba před sto lety známá osobnost.Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019