menu vodorovné

Rukopisy.


menu-rukopisy
Ukázky rukopisů některých známých osobností.

Z grafologického pohledu tyto ukázky ztrácejí na hodnoti, nebo? reprodukcí, skenováním se ničí takové grafologické znaky jako velikost písma, okraje, sklon, tlak atd.  (viz rozbory rukopisu).
Tyto znaky jsou velmi duležité pro grafologický rozbor.

I tak jsou ale tyto ukázky zajímavé a ledacos vypovídají o svých autorech.

Je to zvláštní pocit držet v ruce a číst originál dokumentu, který vytvořila třeba před sto lety známá osobnost.


menu pravé
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017