Bush George ml. - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009


Charakteristika osobnosti
Písmo Bushe ml. je rychlé, velmi zjednodušené a vcelku dobře prostorově organizované. Z velmi širokých okrajů a mezer mezi slovy můžeme odvodit jistou extravaganci. Zároveň mohou některé neurčité formy rukopisu vést k jeho snížené čitelnosti. Ač je jeho inteligence zřejmá, vrhá se nejjednodušší cestou bez velkého přemýšlení, jaké mohou být následky. Vysoké horní kličky ukazují na hrdost pramenící z jeho úspěchů, na druhou stranu osobní zájmeno já (1) je nedokončené. Spodní kličky, reprezentující otcovský archetyp, jsou rovněž nedokončené. Bush zřejmě neměl pocit, že tu pro něj jeho otec byl, když vyrůstal.

Vztahy
V pravém sklonu a nitkovitých formách vázání je přátelský pohyb. Na druhou stranu mezery mezi slovy a nečitelnost hovoří o něčem jiném. Bush ml. neukazuje mnoho ze své osobní stránky. Podpis je značně nečitelný, což naznačuje potřebu soukromí, a velmi se podobá podpisu jeho otce George Bushe st.

Intelektuální schopnosti
Zjednodušená forma naznačuje dvě věci. Jednak schopnost oprostit se od zbytečných detailů a dostat se k jádru věci, ale zároveň jakousi nechuť zabývat se detaily. Mnoho písmenek zanikne ve spěchu, pauzy v psaní najdeme na špatných místech. Myšlenky mu letí hlavou rychleji, než je dokáže vyjádřit, a je příliš netrpělivý, než aby dokázal jasně vysvětlit, co vlastně míní. Spoléhá se na svůj instinkt.

Vitalita
Ač je spodní zóna tak trochu nestálá, z její velké délky a průměrné šířky můžeme soudit na silné ambice a ctižádost. Neklid, který je v úryvku znát, reprezentuje mimo jiné potřebu akce a dobrodružství. Lehce zvlněná střední zóna, která naznačuje přizpůsobivost, je Bushovým klíčem k úspěchu. Forma se mění od psacího písma k tiskacímu a zpět, z čehož plyne, že by mohl mít problémy při řešení vysoce stresových situacíNadměrně veliká počáteční písmena v Bushově podpisu naznačují "nadživotní" obraz sebe sama. Sám sebe vidí jako hvězdu, ale když se podíváme na celý text, není zde zásadní množství dynamické energie. Některé přeškrty přes tjsou silné, jiné naopak slabé. To ukazuje na kolísavost jeho cílevědomosti.

Motivace
Nadměrně veliká počáteční písmena v Bushově podpisu naznačují "nadživotní" obraz sebe sama. Sám sebe vidí jako hvězdu, ale když se podíváme na celý text, není zde zásadní množství dynamické energie. Některé přeškrty přes tjsou silné, jiné naopak slabé. To ukazuje na kolísavost jeho cílevědomosti.