Bush George st. - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Toto je zjednodušené písmo s některými originálními tvary. Velice nezávislé osobní zájmeno já (1) ukazuje na pisatele, který má dost vysoké sebevědomí, aby žil spíše pro své vlastní naděje, než aby následoval příkazy jiných. Ačkoli má G. Bush st. originální nástup, což mu dovoluje hledat kreativní způsoby jednání, jeho rytmus je kostrbatý a podléhá nečekaným změnám. Je z toho patrné, že není zcela spokojený a často se necítí ve své kůži.

Vztahy
Náladovost je jeho silnou stránkou a vztah s G. Bushem st. lze přirovnat k chůzi v minovém poli - člověk nikdy neví, co přesně čekat. Různě velké mezery mezi slovy naznačují, že někdy vyhledává spíše samotu a jindy naopak společnost. V jednu chvíli je přátelský a laskavý, chvíli nato si udržuje chladný odstup nebo je vznětlivý a úsečný, záleží na jeho náladě. S tolika nestejně širokými mezerami mezi slovy a změnami formy by G. Bush st. mohl na dvě naprosto stejné situace pokaždé reagovat jinak.

Intelektuální schopnosti
Girlandové vázání značí rychlé myšlení člověka, jehož mysl skáče z jedné věci na druhou. G. Bush st. spoléhá na první dojem a je pro něj přirozené spoléhat na svou íntuid při odhadování lidí a situací. Důvěra ve své tušení, i když důkazy hovoří jinak, jej může někdy směrovat k závěrům, které nemusí být správné.

Vitalita
Písmo G. Bushe st. ve své proměnlivosti formy tiskací a kurzivní - stejně jako nečekaná nespojitost mezi písmeny a rozdílné mezery mezi jednotlivými slovy ukazují na neklid, díky němuž je pro pisatele těžké relaxovat. Jako kdyby nějaká část jeho těla byla stále v pohybu. Znaky ve spodní zóně naznačují, že může být vznětlivý, pokud je mu bráněno v jeho potřebě aktivity. Písmena ze spodní zóny se nevracejí k základní lince, to znamená, že pro G. Bushe st. je velmi těžké uspokojit některou ze základních potřeb.

Motivace
Počáteční tahy jsou redukované, v podstatě chybí. G. Bush st. je tedy iniciativní typ člověka - prozkoumá situaci, odhadne, co je potřeba udělat, a v souladu s tím jedná. Mnoho úhlů a vysoká velká písmena odrážejí potřebu být v čele a raději záležitosti řídit než naslouchat rozkazům.