Grant Ulysses S.- ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
V Grantově písmu je zdůrazněný pohyb. Velká psací rychlost je patrná v nitkovitých formách, úzkých okrajích a výrazném pravém sklonu. Reagoval instinktivně a měl tendence vrhat se do věcí po hlavě. Výsledkem mohlo být, že dělal unáhlená rozhodnutí. Nejdříve problémem zaujatý, později zjistil, že úkol, který začal, vlastně vůbec dělat nechtěl. Na druhou stranu se Grant dokázal vrhnout do věcí, jimž věřil, a dynamická horní zóna spolu s dalšími znaky ukazuje, že byl schopen neúnavně pracovat, aby je podpořil.

Vztahy
Výrazný pravý sklon odráží clověka, který zoufale potřeboval náklonnost. Velké mezery mezi slovy a méně propracovaná střední zóna nicméně ukazují, že pro něj bylo těžké náklonnost přijmout. Grantovy emoce byly snadno dotčeny, což z jeho života dělalo opakující se sérii vzletů a pádů. Zjednodušená a nízká střední zóna odráží potřebu bránit křehké ego, na což Grant spotřeboval většinu své energie. Nitkovité vázání a další znaky odkrývají clověka, se kterým bylo lehce manípulováno. Ačkoliv je spodní zóna přiměřené délky a je celkem úzká, naznačuje nejistotu a strach ze změn. Své výkony posuzoval pravděpodobně jako nedostatečné.

Intelektuální schopnosti
Grantova inteligence je také evidentní v dobrém členění rukopisu. Problém je v tom, že při tak rychlém přemýšlení se musí soustředit jen na základní informace, které však nerozšiřují jeho rozhled. Může tak vidět jen povrch problému, a zdaleka nemusí vidět jeho podstatu. Zpětné, levoběžné tahy v horní zóně a úzká písmena v ní ukazují na mysl, která není příliš otevřená novým myšlenkám. Pravděpodobně své chyby v životě spíš opakoval, než aby se z nich poučil.

Vitalita
V rukopisu je ohromné množství pohybu, ale je psán se slabým, lehkým psacím tlakem. Střední zóna je velmi nitkovitá, spolu s tlakem, úzkou a místy oslabenou spodní zónou a dalšími znaky dává dobrý přehled o tom, v jakém stresu Grant byl v době, kdy úryvek psal. Těžko to můžeme brát jako překvapivé, když to bylo uprostřed války.

Motivace
Největší pozitivum najdeme v členění rukopisu na psací ploše. Grantovu schopnost vidět celek a brát v potaz mnoho faktorů, které ho ovlivňují, snižovalo množství jeho dalších, nepříliš dobrých vlastností.