Jefferson Thomas- ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Jeffersonův rukopis vyjevuje silnou orientaci jedním směrem, typickou pro někoho, kdo se nerad vzdává. Stránka pokrytá písmem tohoto komunikativního clověka značí obezřetný přístup k plýtvání časem a penězi. To ovšem neznačí lakotu - samotná písmena jsou zakulacená, nejsou namačkaná k sobě, jak bychom předpokládali u lakomé osoby. Opatrně plánoval a ověřoval si, zda jeho potřeby nevyčerpají zdroje.

Vztahy
Tečky nad i jsou blízko k písmenu a ukazují důvěru k lidem i k myšlenkám. Slova s mírným sklonem doprava jsou psaná blízko u sebe a značí osobu, která se velmi starala o ostatní, ale která se nenechávala strhnout empatií. Vysoký stupeň spojitostí rukopisu patří osobnosti, která nemá problém si najít přátele a která zároveň potřebuje, aby ti, kteří jí naslouchají, jí také rozuměli. Ve skutečnosti ho někdo mohl považovat za svárlivého, zvláště když si nenechal vzít svou myšlenku, dokud ostatní nekapitulovali.

Intelektuální schopnosti
Spojité psaní značí mysl osobnosti, která stavěla jeden nápad na druhý. Jefferson také užíval zjednodušené kombinace ve vazbách mezi písmeny o a f ve slově of (česky z, Oo'). To značí schopnost rychle pochopit koncept a postoupit dále, Byl deduktivní, třebaže konzervativní, a jeho mysl se orientovala na jemné detaily.

Vitalita
Jeffersonovi mohlo chvíli trvat, než se "rozhýbal", jak vidíme ve střední rychlosti psaní, ale jakmile se do něčeho pustil, jeho výkon byl vysoký díky vnitřní hnací síle a životní energii. Celkově je písmo malé se stejnoměrným rytmem a ukazuje schopnost vytyčit spoustu plánů a poté je zrealizovat. Krátká spodní zóna značí, že znal své limity.

Motivace
V rukopisu dominuje arkádové vázání. V kombinaci s velkou spojitostí mezi písmeny, v ukázce, která je sice kompaktní, ale nepůsobí přeplněně, značí člověka, který těžce pracoval, aby se ujistil, že potřeby lidí, kteří na něm záviseli, jsou pokryté. Jefferson by se cítil zahanbený, kdyby se nechal vidět jinak než absolutně zodpovědně, takže byl motivován potřebou vytvořit bezpečné prostředí.