Kennedy J.F. - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Kennedyho rukopis má dynamiku vizionáře a manažera. Bezpochyby byl osobností nápaditou, schopnou představit si budoucnost. Přeškrty přes t, patřící do horní zóny, jsou položeny vysoko, ale pořád jsou součástí písmene, což značí, že byl schopen zůstat v kontaktu s realitou. Písmo má užší písmena s širokými mezerami mezi nimi a označuje povahově plachou osobu, která se naučila chovat se extrovertně, pokud to situace vyžadovala.

Vztahy
Dlouhá spodní zóna převyšuje svou délkou střední a značí silný potenciál energie. Spolu s pastózními tahy patří neklidné osobě, která užívala sexuální aktivitu spíše k vlastnímu uvolnění než k emocionálně bližšímu kontaktu s partnerem. Silný sklon doprava značí vnímavou, soucitnou osobu, která se ale snadno rozčílila, když na něco musela čekat. Nitkovitá forma však znamená jeho schopnost mírnit svou netrpělivost šarmem.

Intelektuální schopnosti
Písmo je zjednodušené, obsahuje velké mezery mezi slovy i písmeny a signalizuje, že Kennedy byl schopen vidět věci v celku. Ve skutečnosti se podle některých chybějících teček nad i a nitkovité formy nijak nezaměřoval na detaily. Potřeboval někoho, kdo by sledoval a realizoval jeho velké plány a staral se o administrativu - jinak by nic nedotáhl do konce.

Vitalita
Nejsilnější aspekt Kennedyho rukopisu je zvýrazněný pohyb, značící energickou a aktivní osobu, která by nedokázala dlouho zůstat v klidu. Vypadá to, že některá část jeho těla potřebovala být neustále v pohybu - nepřekvapilo by nás, kdybychom ho viděli klidně sedět u stolu a po sehnutí spatřili netrpělivě se pohybující prsty u nohou.

Motivace
Důraz v Kennedyho rukopisu je na zjednodušených formách a širokých mezerách, které značí, že jeho hlavní motivací byla potřeba zlepšovat vše kolem sebe. Bylo pro něj nemožné jen odpočívat a dělat věci tak, jak je dělal kdokoli jiný. Kennedyho schopnost hledět dopředu a předvídat budoucnost ho často stavěla do rozporu s druhými.