Lincoln Abraham - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Lincolnův rukopis svým silným důrazem na spodní zónu značí velmi aktivní a pokrokovou osobu, Vidíme volný rytmus s dostatkem pohybu, znak člověka, který je otevřený novým zkušenostem. Rychlost psaní ukazuje mentální hbitost osobnosti orientované na úspěch, zároveň její netrpěůvost a touhu nenechat věci tak, jak jsou, ale ochotu udělat cokoliv pro dosažení svých cílů. Řádky jsou rovné, ale pružné, takže pokud bylo nutné, byl schopen v poslední minutě změnit svá rozhodnutí.

Vztahy
Ryzost, bezelstnost a otevřenost v nitkovitých vazbách písma značí, že se Lincoln snadno komukoliv přizpůsobil, ať už to byl král, nebo chudák. Vidíme několik úhlů, které jsou na druhou stranu známkou toho, že se Lincoln, pokud bylo třeba, dokázal ohradit. V podstatě jde ale o velmi milou osobnost, jejíž přirozenost, nenáladovost a nepodrážděnost jí přinášela mnoho přátel. Jeho podpis je jednoduchý, odpovídající textu a odhaluje nám, že nedělal rozdíly mezi svým chováním na veřejnosti a v soukromí.

Intelektuální schopnosti
Přestože se Lincolnovi nedostalo moc dobrého formálního vzdělání, ukazuje jeho rukopis ve svém zvláštním vypracování, v originálních formách a v členění na ploše přirozenou inteligenci. Horizontální pohyb, zřetelný v dlouhých, silných přeškrtech přes r, které jsou umístěny úplně nahoře, v koncových tazích směřujících nahoru a ve vysoké horní zóně, prozrazuje ambiciózního muže, který si určil až nerealisticky vysoké cíle.

Vitalita
Lincoln neměl jen životní energii na realizaci svých plánů, ale i sílu vůle na řízení ostatních. To vidíme v písmenech t, která jsou dlouhá a někdy dole zašpičatělá, všechna psaná s důsledně pevným tlakem. Střední zóna obvyklé velikosti a úzký pravý okraj značí osobnost, která byla ochotná riskovat a zkoušet nové věci.

Motivace
V silném pohybu doprava, patrném také v užším pravém okraji, v horizontálních tazích v horní zóně a širokých slovech, je odhalena Lincolnova orientace na budoucnost. Velmi intuitivní, progresivní mysl mu umožňovala spoléhat se na instinkty. Byl motivován svou schopností hledět dopředu a představovat si, co se stane dál.