Monroe James - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Monroeův drobný rukopis zaplňuje celou stránku. Malé úhlové formy značí neústupnou osobu, která byla ochotná chopit se jakkoli obtížné práce. Přidejme k tornu dlouhou, silnou spodní zónu a vidíme vytrvalost a odhodlání. Dlouhé osobní zájmeno a ostatní dobře rozvinuté kapitály značí Monroeův pocit osobní pýchy.

Vztahy
Písmo s převahou spojitosti a výrazným sklonem doprava značí pohostinného člověka, který je schopen navazovat přátelské vztahy s ostatními lidmi. Celková velikost rukopisu je malá, stejně jako mezery mezi slovy. To naznačuje, že ačkoliv Monroe potřeboval sociální kontakty a uměl být ve všech ohledech okouzlující, mohl při vybírání okruhu přátel některé jedince diskriminovat. Úzké mezery také ukazují, že mohl být v úsudku subjektivní a v případě obtížných rozhodnutí se nechával do jisté míry vést srdcem. Pevnost rukopisu značí, že jeho empatie měla dané hranice.

Intelektuální schopnosti
Rytmický, dynamický pohyb, spolu s ostře špičatými písmeny ve střední zóně, jako jsou písmena m a n, naznačují intelektuální neobvyklost v mysli, která nikdy neodpočívala. Než Monroe akceptoval nápad, vždy se řídil zdravým selským rozumem. Stejně jako spojoval písmena, spojoval i své myšlenky a vedl je logicky od a do z.

Vitalita
Ve dlouhé spodní zóně můžeme vidět přízemní pragmatismus. Podle dlouhé, zleva otevřené spodní zóny se zdá, že veškerá Monroeova sexuální energie přešla do jiných oblastí, například do oblasti pracovní. Kolébková forma naznačuje silnou, ale neukojenou touhu po mateřském citu a je možné, že jeho pozdější úspěchy měly tento nedostatek zaplnit.

Motivace
Písmo je silné a energické. Přirozený vůdce Monroe nevěděl, jak se držet zpátky, a žil podle pracovního plánu, který povoloval jen málo času na odpočinek. Energický pohyb s dlouhými přeškrty přes t a pevnými úhly na řádcích dělá člověk, který se dychtivě vrhá do všech činností a který nadšeně spěje k cílům.