Reagan Ronald - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Reaganův rukopis má neurčitý rytmus, což svým způsobem značí sympatické chování. Je to písmo osobnosti, která jde s davem a přizpůsobuje se změnám. Škrty přes jsou psány s výrazným tlakem, což je výrazem schopnosti řídit ostatní silou vlastní vůle. Mnoho přeškrtů t končí v ostré špičce a vyjadřuje ostrý důvtip pisatele, který se však může změnit v sarkasmus, když není dostatečně kontrolován.

Vztahy
Tah pera je teplý a pastózní a velikost písmen proměnlivá od malé do střední velikosti. Slova jsou blízko u sebe, ale zároveň ne namačkaná, sklon je mírně proměnlivý. To vše ukazuje na laskavou, konzervativní, ale vnitřně konfliktní osobu. Kolem roku 1980, kdy Reagan tento vzorek psal, si nebyl jist, jakým směrem se má v životě vydat, a snažil se být solidární. Zkoumání jiných vzorků z pozdějších dob by ujasnilo, jestli tento stav byl jen okamžitý, nebo standardní. Rád by potěšil všechny kolem sebe. Kličkovité horní prodloužení písmene p označuje někoho, kdo rád debatoval.

Intelektuální schopnosti
Ostře špičatá písmena ve střední zóně, jako například r, m a n, značí Reaganovu pronikavou a zvídavou mysl, která ho mohla dovést do zajímavých situací, Nespokojoval se s fakty, která si přečetl, raději je sám prozkoumal a zanalyzoval. Oblé formy psaní značí přizpůsobivost v realizaci praktických řešení, ale nezanedbatelnou roli v rozhodování hrál i zdravý selský rozum.

Vitalita
Když se před Reaganem objevil nějaký projekt nebo činnost, vždy se ho chopil s odhodláním, navzdory mírně proměnlivému sklonu písma. Rozvolněný rytmus označuje bezproblémovou povahu, která je v rozporu s rovnými počátečními tahy. Ty může dělat člověk v defenzívě, který se ovšem snaží hájit, pokud je nucen odchýlit se od vytyčeného cíle.

Motivace
Velmi výrazná velká písmena značí Reaganovu pýchu a touhu po úspěchu. Navíc pohyb zprava doleva v horní zóně, jaký můžeme vidět v škrtech přes t, znamená potřebu vést a řídit.