Roosevelt Franklin - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Rooseveltův rukopis klade důraz více na pohyb než na formu a ukazuje, že měl silnou a energickou mysl. Jeho podpis se zvětšující se iniciálou příjmení a neobvykle vysoké zájmeno I značí někoho, kdo chtěl být ve všem přesný. Počáteční tah písmene p je navíc velmi dlouhý, což je znakem lásky k debatám.

Vztahy
Není moc překvapivé, že se do sebe Franldin D. Roosevelt a Eleanor zamilovali, protože je jejich písmo pozoruhodně podobné. Zatímco díky velkému podpisu vypadal Roosevelt silně, jeho ego bylo ve skutečnosti spíše křehké. Střední zóna je relativně úzká a chabě formovaná, to značí nízkou sebeúctu. Vysoká a úzká horní zóna, přeškrty t vytvořené na vrchu písmene, to jsou znaky označující autoritativní osobnost s vysokými standardy. Jednání s autorem tohoto rukopisu určitě neprobíhalo snadno.

Intelektuální schopnosti
Důraz na horní zónu poukazuje na zájem o psychickou a intelektuální sféru a fakt, že Roosevelt nebyl příliš otevřený novým nápadům a informacím, jak můžeme vidět v úzkých vystopovaných kličkách. Používá zjednodušené formy, jako například způsob vazeb o-f nebo t-h, což značí, že byl schopen prohlédnout všechny vedlejší detaily a dělat rychlá rozhodnutí.

Vitalita
Navzdory Rooseveltovým psychickým problémům odhaluje rukopis energii a životní sílu, kterou ne vždy dobře využil. Pastóznost (po celé své šířce téměř stejně široký tah) označuje někoho, kdo oceňoval krásné věci a neodmítal pohodlný život. Někdy si dopřával víc, než bylo rozumné, například v jídle a pití.

Motivace
Rooseveltova potřeba řídit a vládnout je vidět ve velkém podpisu a osobním zájmenu. Podle dlouhých počátečních tahů u p a přeškrtů t by jen těžko snesl jakékoli ovlivňování od ostatních.