Washington George - ukázka rukopisu.

Převzato z knihy "Písmo slavných osobností." Sheila Lowe, 2009Charakteristika osobnosti
Washingtonův rukopis je psaný svým způsobem opatrně, je jednoduchý, úpravný a neokázalý. To naznačuje schopnost myslet a mluvit jasně a vyjádřit své myšlenky prostým jazykem. Ve vzorku rukopisu můžeme pozorovat střízlivost, což naznačuje pragmatický, realistický charakter člověka, který bere život vážně. Levý okraj textu se mírně rozšiřuje směrem doprava, zatímco pravý okraj, hlavně v dolní části, několika řádky jakoby naráží do kraje papíru. To značí obrovské nadšení pro to, co Washington píše.

Vztahy
Silný sklon doprava v horní zóně je zeslabován mírnějším sklonem v zóně střední. To signalizuje, že Washington mohl rychle reagovat na mentální a intelektuální úrovni, ale nei ednal impulzivně, vždy pečlivě zvážil možné následky. Zřetelný, obyčejný rukopis značí, že kdokoli si mohl být jistý tím, že Washington dodrží sliby a závazky. Vysoká horní zóna v jeho písmu indikuje, že sám od sebe očekával dodržení všech principů a pravidel, které si předsevzal.

Intelektuální schopnosti
Rukopis je psán převážně s dobrou spojitostí, písmena jsou oddělená jen tam, kde je to vhodné. To značí logickou mysl. Horní zóna je vysoká, s přesně určenou šířkou, to znamená, že Washington měl v oblibě intelektuální diskuse a vyhledával výzvy hodné jeho intelektu. Z toho, že spodní zóna má také přiměřenou výšku, můžeme soudit, že byl ochotný a schopný uplatnit své nápady v praxi.

Vitalita
Písmo se jakoby cílevědomě pohybuje po stránce. Spolu s přiměřenou spodní zónou ukazuje životní sílu a vytrvalost. Dokázal započatý projekt dovést ke konci, dobře plánoval a jednal podle svých plánů. Nebál se překonávat překážky, a pokud se mu objevily v cestě, prostě se přes ně přenesl.

Motivace
Arkádovité vázání je znakem Washingtonova respektu k tradicím. Spolu s vysokou horní zónou to indikuje, že byl motivován svými pravidly, aby pomohl vytvořit základní konstrukci, podle které by se ostatní mohli řídit.