menu vodorovné

Symbolika v písmu.


Lidský pohyb (...i rukopis) nese v sobě obsah i význam.

Rukopis je výrazovým pohybem, na kterém se podílejí vědomé i nevědomé vrstvy - umožňuje symbolicky se projevovat.

"Podle hlubinné psychologie je pravý symbol spontánním nevědomým produktem, který označuje obrazem obsah přesahující vědomí... Proto také není pro vědomí nikdy úplni recionálni vysvětlitelný." (Jan Jeřábek, Grafologie diagnostika osobnosti, 1999)

Tato oblast psychologie je velmi rozsáhlá. Doporučuji prostudovat knihu Grafologie-systém a technické termíny.,Jiří Kulka, 2001

M. Pulver vytvořil hypotezu symboliky pásem - zón, které je založena na vrstvovém pojetí osobnosti (1984).


Symbolika směru.

NAHORUDOLU
duchhmota
rozumcit
smyslypudy
vědomínevědomí
dennoc
světlotma

DOLEVADOPRAVA
ty
minulostbudoucnost
ženamuž
matkaotec
uzavřenostotevřenost
pasivitaaktivita
zabrzděnostpřirozenost
sebekontrolaimpulsivnost
egoismusaltruismus


Symbolika zón.


menu pravé