Symbolika v písmu


Lidský pohyb (...i rukopis) nese v sobě obsah i význam.

Rukopis je výrazovým pohybem, na kterém se podílejí vědomé i nevědomé vrstvy - umožňuje symbolicky se projevovat.

"Podle hlubinné psychologie je pravý symbol spontánním nevědomým produktem, který označuje obrazem obsah přesahující vědomí... Proto také není pro vědomí nikdy úplni recionálni vysvětlitelný." (Jan Jeřábek, Grafologie diagnostika osobnosti, 1999)

Tato oblast psychologie je velmi rozsáhlá. Doporučuji prostudovat knihu Grafologie-systém a technické termíny.,Jiří Kulka, 2001

M. Pulver vytvořil hypotezu symboliky pásem - zón, které je založena na vrstvovém pojetí osobnosti (1984).


Symbolika směru

NAHORU DOLU
duch hmota
rozum cit
smysly pudy
vědomí nevědomí
den noc
světlo tma

DOLEVA DOPRAVA
ty
minulost budoucnost
žena muž
matka otec
uzavřenost otevřenost
pasivita aktivita
zabrzděnost přirozenost
sebekontrola impulsivnost
egoismus altruismus


Symbolika zón


Licence Creative Commons     © www.grafolog.cz 2019    aktualizace : 25.9.2019