<zatykač titulek 2
menu vodorovné

Zatykač

zpět na seznam


Zatykač na Karla Havlíčka Borovského ze dne 7.7.1848

Zatykač, jenž je opatřen č. 1872, je vydán z vojenského oddělení c.k. generálního velitelství v Praze a je adresován na c.k. místního velitele barona Godarta.

V českém překladě zní zatykač takto:

Panu c.k.místnímu veliteli baronu Godartovi.
V Praze dne 7.července 1848.
Redaktora Národních Novin "Havlicžka" račte vaše vysokoblahorodí ve srozumění s panem starostou ihned zatknouti a sem dopraviti.
Téhož lze nejspíše asi v knihtiskárně "Pospischillově" vypátrati.
Z vysokého rozkazu:

Podpis (nečitelný).


O provedeném zatčení byla podána ihned druhého dne zpráva:

Praesidiu c.k. vysokého místního velitelství.
Na základě včera přijatého rozkazu bylo zatčení redaktora Národních Novin "Hawlitzcka" provedeno a týž na Hradčany dopraven.
Oznámení o provedeném zatčení se nejposlušněji přikládá.


menu pravé 2