titulek 2
menu vodorovné

HORNÍ - DOLNÍ DÉLKY (popis znaku)

menu znaky

Při menším poměru hovoříme o malém rozdílu délek, při větším o velkém rozdílu délek.

Sledujeme, čím je rozdíl způsoben. Třeba velikostí střední zóny.

Francouzská škola přikládala zvýrazněným horním délkám význam duchovního založení a převládajícím dolním délkám hmotné zájmy.


Ukázka rukopisu se zdůrazněnými hornímy délkami.


Ukázka rukopisu se zdůrazněnými dolnímy délkami.


Vyskytují se ještě mnohé podskupiny.
Horní délky.
kolísavý rozsah horních délek
stoupavé horní délky
přesně umístěná znaménka
nepřesně umístěná nebo chybějící znaménka
předbíhající,vysoko umístěná znaménka
spožďující se znaménka
zdůrazněné hor.délky+spojitost+zjednodušení
klesající hor.délky

Dolní délky.
kolísavý rozsah dolních délek
zdůrazněné dolní délky bez tlaku
obohacené a rozšířené dolní délky
zjednodušené dolní délky
roztoucí šikmost dolních délek
dolní délky opřené doprava a vzpřímeného písmo
kolísavý sklon dolních délek
nalomeniny v oblasti dolních délek
dolní délky+krátká písmena propadlá do obl.dol.délek
dolní délky+tlak
dolní silně zdůrazněné+horní zakrnělá
stejnoměrnost dol.délek
nestejnoměrnost dol.délek


menu pravé 2