titulek 2
menu vodorovné

HORNÍ - DOLNÍ DÉLKY (psychologický význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Horní délky - delší. Dolní délky - delší
blouznivost citová vřelost
duchovní -zájmy fyzická čilost
entuziasmus materialismus
idealismus myšlení-konkretní
lehkomyslnost> myšlení-nepohyblivost
lehkost ducha pedanství
myšlení-abstraktní pozorovací dar
nevěcnost praktičnost
nezakořeněnost přesnost
nezemitost převaha instinktivních složek
povrchnost pudovost
přeludy-sklon realismus
přepjatost střízlivost
realita-málo svědomitost
sexualita-snížená technické zájmy
teoretické zájmy topornost
umělecké zájmy věcnost
zanícení hmotné zájmy
nedokrevnost tíha ducha
intelektuální čilost


menu pravé 2