titulek 2
menu vodorovné

OBOHACENÍ - ZJEDNODUŠENÍ (psychol.význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Obohacení. Zjednodušení
dělat dojem abstrakce
ješitnost cit pro tvar-málo
myšlení-estetické formulace-stručná
nepevnost myšlení-jasné
nevěcnost myšlení-přesnost
okolkování pořádek-záliba
originalita-touha prostota
pečlivost sebekázeň
pedantství šablonovitost
představivost účelnost
předvádivost úsudek
přepjatost věcnost
přepych-záliba vyprahlost-duševní
reprezentace-smysl vystihnout podstatu-schopnost
rozvláčnost zanedbávání zevnějšku
tvořit-potřeba
výtvarné nadání
zobrazovací vlohy
tvarový smysl
přeceňování vedlejších věcí


menu pravé 2