titulek 2
menu vodorovné

PLOŠNOST (popis znaku)

menu znaky
Parametr plošnosti představuje plošnou kvalitu písma. Ne jen jeho šíři.

Vyjadřuje grafologický protiklad mezi obrazotvorností a rozumovou bystrostí.

Z hlediska srovnávácí psychologie národů je zajímavé, že písma Orientu jsou převážně plná (obrazotvornost, mýty..), zatímco písma západní civilizace ztratily svou obrazotvornost ve prospěch pojmové jasnosti a věcnosti.

Ukázka plošného písma.

Ukázka hubeného písma.


Vyskytují se ještě mnohé podskupiny.
Plošné.
v horním pásmu
ve středním pásmu
v dolním pásmu (+tlak)
ojedinělá zbytnělá místa ve stř.pásmu
plnost u zač.písmen
plnost + těstovitost
plnost+řádk.průplety+mezery v písm.obrazu

Hubené.
v horním pásmu
ve střed.pásmu
v dolním pásmu
hubenost ve stř.pásmu+hrany

menu pravé 2