titulek 2
menu vodorovné

PLOŠNOST (psychol.význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Plnost (plošnost) Hubenost
konkrétnost bystrost
myšlení-nejasnost myšlení -jasné
myšlení-zmatenost myšlení-abstraktni
nekritičnost myšlení-teoretické
obrazotvornost nazírací schopnost-nedostatek
představivost představivost-nedostatek
nazírací schopnost střízlivost
fantazírování-sklon suchost
kritičnost


menu pravé 2
Creative Commons License Obsah webu je licencován CC..     ©www.grafolog.cz 2015    aktualizace : 11.5.2017