< titulek 2
menu vodorovné

PRAVO - LEVOBĚŽNOST (psychol.význam)

Jsou zde uvedeny jen základní znaky.
menu znaky
Pravoběžnost Levoběžnost
aktivita egoismus
alturismus hrabivost
činnost-touha introverze
neklid - vnitřní kontemplace (meditace)
nesamostatnost lyrismus-prožitkový
nezišnost minulostní vztahy
ovlivnitelnost nedůtklivost
podnikavost nevraživost
přizpůsobivost niternost
roztěkanost prospěchářství
snaživost pud sebezáchovy
ukvapenost samostatnost v aktivitě
vůle-slabá sentimentalita
úsilí zaměřené do budoucnosti soucit-nedostatečný
nerozhodnost soustředění
extroverze - typický způsob života egocentrismus
závist
pud přivlastňovací
zloba
citové sobectví
citlivkůstkářství
introverze-typický životní způsob
návrat k Já


menu pravé 2