titulek 2
menu vodorovné

RYCHLOST (popis znaku)

menu znaky
Rychlost psaní je jedním z nejdůležitějších grafoanalitických parametrů.
V závislosti na ní se mění hodnota ostatních znaků.

Zákony rychlosti psacího výkonu tvoří základ experimentální grafologie (R.Saudek, 1928) ...(citováno z knihy J.Kulky, "Grafologie, systém a technické termíny".)

Rychlost psaní se určí nepřímo prostřednictvím jiných znaků:

Znaky rychlosti
pravoběžnost
zjednodušení
šířka
spojitost
pravý sklon
nepřesně umístěná diakr.znaménka
štíhlost tahu

Znaky pomalosti
levoběžnost
pečlivé vypracování písmen
obohacení
nespojitost
těsnost
přesně umístěná diakr.znaménka
ztuženost

Na rychlost má vliv psací situace, účel rukopisu...

Ukázka rychlého rukopisu.

Ukázka pomalého rukopisu.


menu pravé 2