titulek 2
menu vodorovné

RYCHLOST (psychol.v?znam)

Jsou zde uvedeny jen z?kladn? znaky.
menu znaky
Rychlost (spěšnost) Pomalost
aktivita bázlivost
činnost-touha citová tupost
extrovert flegmatismus
labilita indolence
neklid lenost
neplánovitost lež-vědomá
nespolehlivost meditativnost
nestálost nerozhodnost
netrpělivost netečnost
pohyblivost neupřimnost
povrchnost obezřetnost
přirozenost podrobnosti-ulpívání
roztržitost přetvářka
spěch smysl pro skutečnost
spontanost soustředěnost
svody-podléhání spolehlivost
štvanost stálost
imoulzivnost tělesná slabost
ukvapenost vůle-slabá
vznětlivost zábrany
zaměřenost na cíl klid
zbrklost zaměřenost na okamžik
hbitost snížená bezprostřednost projevu
pracovitost únava
čilost
snaživost
horlivost
roztržitost
iniciativa


menu pravé 2