titulek 2
menu vodorovné

ŠÍŘKA (popis znaku)

menu znaky
Šířka - těsnost písma
primární
mezera mezi sousedními tahy jednoho písmene
průměrně široképoměr prim.šířky:výšky stř.pásma
1 : 1
sekunderní
mezera mezi sousedními písmeny v témže slově
Stupně šířky
1 : 1střední hodnota
1 : 1,5mírně široké
1 : 2výrazně široké
..
1 : 0,7mírně úzké
1 : 0,5výrazně úzké

Ukázka těsného písma.

Krycí tahy: mezera mezi základními tahy se zmenší na nulu.

Ukázka širokého a těsného rukopisu.


Existují ještě mnohé podskupiny.
Široké.
rozšířené konce slov
kolísání šířky
šířka+plošnost
šířka+pravidelnost
šířka+sklon vpravo+pravidelnost
šířka+velikost+sklon vpravo
šířka+úhel
šířka+girlanda
šířka+arkáda
šířka+sklon vlevo+pravidelnost
šířka+kolmost
šířka+rytmus monotoně pravidelný

Úzké.
krycí tah
krací tah v hor.délkách+rozmaz.tvary
krycí tahy ve spodních délkách
těsnost+kolísavý sklon+nevýraznost písma+krycí tah
těsnost+pravidelnost
těsnost+úhel
těsnost+girlanda
těsnost+arkáda
těsnost+stojatost+slabý tlak
těsnost+nespojitost+stojatost+využití místa
těsnost+levoběžnost


menu pravé 2